Giảm diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM

Đó là một trong nhiều nội dung trong dự thảo sửa đổi Quyết định 33/2014 của UBND TP.HCM quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM.
Giảm diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM - ảnh 1
Diện tích tối thiểu được tách thửa giảm hơn so với quy định hiện hành. Ảnh VIỆT HOA
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết đây là dự thảo Sở vừa mới hoàn thiện và đang gửi lấy ý kiến các quận, huyện cùng các đơn vị có liên quan. Sau đó, sở TN&MT sẽ tổng hợp, trình UBND TP xem xét, quyết định. Trong dự thảo mới, Sở TN&MT đã đưa ra hai phương án quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như trong bảng dưới đây.
Phương án 1 (là phương án Sở TN&MT chọn): Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:
Khu vực Đất ở
Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa chưa có nhà (m2) Thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa có nhà ở hiện hữu (m2)
Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m. 45 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới < 20 m.
Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện. 80 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 m. 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m.

 
Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

 
120 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7 m. 80 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

 
 
Phương án 2: bỏ hẳn căn cứ phần là thửa đất có nhà và không có nhà ở hiện hữu để quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Theo đó, thửa đất mới hình thành sau khi và thửa đất còn lại, sau khi trừ quy hoạch đường giao thông, hành lang an toàn công trình công cộng, diện tích tối thiểu như sau:
Khu vực Đất ở nông thôn và đất ở đô thị
Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú 45 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới < 20 m.
Khu vực 2: Gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa. 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m.
Khu vực 3: Gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện. 80 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m.
Đối với thửa đất không phù hợp quy hoạch hoặc có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án mà sau ba năm chưa có quyết định thu hồi và cơ quan nhà nước không điều chỉnh hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất vẫn được giải quyết tách thửa.
Một điểm mới đáng lưu ý là dự thảo cũng đã quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trong khi Quyết định 33 hiện nay không quy định nội dung này. Theo dự thảo chia thành hai trường hợp:
Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: Được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp.
Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa. Sau ba năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000 m2.
Hỗ trợ trực tuyến
1
Mr. Sơn
0843772255
2
Mr.Việt
0978.423.753
Tin Tức
Back to top
func